گازها در همه جا وجود دارند. در جوی که اطراف زمین را فرا گرفته است گازهای بسیاری وجود دارد. این گازها از سطح زمین تا ارتفاع ۳۰۰ مایلی (۴۸۰ کیلومتر) هوا وجود دارند [۱].

در مواد جامد اتم‌ها و ملکول‌ها فشرده و نزدیک به هم هستند. ذرات تشکیل دهنده مواد مایع، گسترش بیشتری دارند ولی گازها حجم مشخصی ندارند و تا جایی که بتوانند گسترش می‌یابند.

گازها می‌توانند ظرف را با هر حجم یا شکلی که داشته باشد پر کنند. این یکی از خصوصیات فیزیکی گازها است. مهم نیست بادکنک چقدر حجم داشته باشد، ذرات گاز به طور یکنواخت تمام حجم آن را پر خواهد کرد. اتم‌ها و ملکول‌ها به طور یکنواخت در سرتاسر بادکنک پخش می‌شوند. مواد مایع فقط قادرند کف ظرف را پر کنند اما مواد گازی تمام ظرف را در بر می‌گیرند.

در مقایسه با جامدات و مایعات، گازها را می‌توان با فشار کم فشرده کرد. چنین اتفاقی به وفور رخ می‌دهد. ترکیب دمای پایین و فشار سبب وارد شدن گاز به درون لوله‌ها می‌شود که ما هر روز از آن استفاده می‌کنیم. مطمئنا تا کنون یک افشانه دیده‌اید یا یک قوطی نوشابه که با دی‌اکسید کربن فشرده شده است. این‌ها نمونه‌هایی هستند که گاز درون فضایی کوچک‌تر از فضایی که می‌طلبد با فشار وارد شده است و گاز در اولین فرصتی که بتواند خارج می‌شود.

منابع ویرایش

  1. www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/planets/earth/Atmosphere.shtml