ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/سرب

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ویرایش

سرب یک فلز نرم و سنگین است. در لحظه‌ای که سرب را برش می‌دهیم رنگ آن نقره‌ای است اما در اثر قرار گرفتن در معرض هوا کدر شده و رنگ آن خاکستری کدر می‌شود. سرب، نرم و چکش‌خوار است.

چگونه کشف شد؟ویرایش

نام آن برگرفته از چیست؟ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ویرایش

چه کاربردهایی دارد؟ویرایش

ساخت لوله و مخازن آب، تهیه پوشش سقف‌ها، حلبی، مفتول، روکش کابل‌های برق‌رسانی، تولید مهمات مانند ساچمه و فشنگ، صنایع جنگ‌افزاری، شیشه‌سازی، پلاستیک‌سازی، باتری‌سازی، لاستیک‌سازی و ...استفاده می شود

آیا خطرناک است؟ویرایش

به خاطر سمی بودن این فلز نگه داشتن زیاد در دست باعث بیماری میشود.

منابعویرایش