ویکی‌کودک:کار در جهان/درباره

این کتاب برای کودکان زیر ۱۰ سال آماده شده است.