پندنامه ویکی/بیمارستان

اداره های دولتی بیمارستان وسایل حمل و نقل عمومی
پندنامه ویکی


بیمارستان
  • اگر در هنگام بستری شدن در بیمارستان زیاد مورد عنایت پرسنل و پرستاران قرار نگرفتید خیلی ناراحت نشوید.
  • به یاد داشته باشید که پرسنل بیمارستان نباید مانند همراهان بیمار دستپاچه و نگران شوند زیرا بیمارستان محیط کار حرفه ای ایشان است و صبر و آرامش ایشان و به دور از احساسات رفتار کردنشان به نفع بیماران خواهد بود و همیشه در مواقع پراسترس، افراد متخصص و حرفه ای دیگران را به آرامش دعوت خواهند کرد.
  • رعایت نکات بهداشتی را در بیمارستان فراموش نکنید.
  • اگر می‌خواهید از بستری شدن در بیمارستان به دور باشید در غذاهایتان روغن کمتر مصرف کنید و از میوه و سبزیجات بیشتر استفاده کنید.
  • اگر دکتر و پرستار به موقع بالای سرتان حاضر نشدند آرام باشید و دست به دعا بلند کنید، بدانید که با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد.
  • به دلیل قوانین تفکیک جنسیتی در ایران باید مراقب باشید از پرستاران و پرسنل زن بیمارستان درخواستی نکنید.