این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

پندنامه، ویکی کتابی است دارای پند و اندرزهای کاربردی که مناسب شرایط اجتماعی قرن بیست و یکم میباشد. در این کتاب به بعضی از مشکلاتی می‌پردازیم که مردم در جامعه با آن‌ها مواجه می‌شوند و مهمتر اینکه برای هر مشکلی راه‌حلی مفید به شما پیشنهاد می‌کنیم.

در زیر پست‌ها گاه شاهد هستیم کاربران کامنت‌هایی می‌گذارند که بسیار خواندنی است و از خود متن اصلی، جذاب‌تر است و به نکات خوبی اشاره شده است. این کتاب در واقع دربردارنده نظرات کاربران است.

فهرست ویرایش

مراحل توسعه ویکی‌کتاب
پراکنده:  در دست توسعه:  نیمه‌کامل:  توسعه‌یافته:  نوشتهٔ جامع: 
 

ادارات دولتی  

بیمارستان  

وسایل حمل و نقل عمومی  

تصادفات  

روش ساماندهی مشاغل شهری  

کار کردن زنان  

فرار مغزها  

فست‌فود