«چشم انداز» در ویکی‌کتاب ویرایش

فکر کنم من هم از آنهائی هستم که «مرض» خواندن و نوشتن دارند. زندگی، کار و مشغولیت شخصی ام هم همیشه بر پایه این بوده است. اما فقط این نیست. این «مرض» و یا عادت خواندن و نوشتن را آدم لازم نیست حتماً با اظهار نظر در مورد مسائل مورد اختلاف همراه کند. مثلاً شما در باره آواشناسی بنویسید و یا لغت جمع کنید ویا اینکه زبان‌ها را مثلاً از نظر ساختار جمله با هم مقایسه کنید. این مثال‌ها را زدم، چونکه همه اینها حوزه‌های مورد علاقه بنده‌اند. در این زمینه‌ها، هم نوشته‌ام و کار کرده‌ام و هم به این گونه نوشتن و فعالیت ادامه می‌دهم.

اما من از اوضاع کنونی منطقه خاورمیانه نگرانی جدی دارم. می‌ترسم مبادا بر اثر جهل و تعصب‌های قومی، ملی و یا مذهبی و مداخلات کشورها به همدیگر، خرمن همه ملل و اقوام این منطقه و ما ایرانیان بسوزد. این انگیزه و محرک اساسی من در وارد شدن به «زمین‌های خطرناک» اظهار نظر در موضوعات مورد مناقشه و مشاجره بوده است که گاه حتی بناچار یک گوشه این مباحثات و نوشته‌ها به سیاست روز هم می‌خورد. من در واقع زیاد اهل سیاست و سیاست ورزی نیستم؛ ولی احساس می‌کنم درست در مورد یک مسئله: اقوام، اقلیت‌ها، زبان‌ها و لهجه‌ها، و در همین رابطه در حوزه ترکی و فارسی از نظر زبانشناسی و تاریخی و مقام اجتماعی این دو زبان و دیگر زبان‌های ایران، تاریخ گذشته ایران و نقش اقوام، ادیان، مذاهب و زبان‌های گوناگون در آن و همچنین تاریخ منطقه از نقطه نظر این موضوعات خاص می‌توانم کمی به روشن شدن سوء تفاهم‌ها و یا حتی دروغ‌های زیادی که بنظرم افکار بسیاری را در ایران و منطقه مسموم و منحرف کرده کمک کنم.

مطالبی که در اینجا منتشر می‌شود برگزیده‌ای از تارنمای شخصی و غیرانتفاعی من به نام «چشم انداز» است (در این لینک)

نقل قول، کپی‌برداری و توزیع این مطالب بشرط وفاداری به متن و یادآوری منبع بلا مانع است.

عباس جوادی

فهرست محتویات ویرایش