کتاب آشپزی/گمگه

گمگه

دستور شماره یکویرایش

برای تهیه گمگه دانه‌های ذرت بو داده را با خرمای بدون هسته مخلوط نموده و به وسیله هاون آن را می‌کوبند.

جستارهای وابستهویرایش