آشنایی با چندوجهی‌ها/زاویه‌های چندوجهی‌ها

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

انواع گوناگونى از زوايا در يك چندوجهى وجود دارد كه عبارتند از:

زاویه صافویرایش

زاویه صاف (به انگلیسی: plane angle) زاويه گوشه يك وجه چندضلعی است.

زاویه فضاییویرایش

زاویه فضایی (به انگلیسی: solid angle) زاويه اى در فضاى سه بعدی است كه چندوجهى روى رأس مى پوشاند.اين زاويه با سه يا بيشتر از ٣ زاويه زاویه صاف محصور شده.

زاویه دووجهیویرایش

زاویه دووجهی (به انگلیسی: dihedral angle) زاويه بين دو وجه مجاور است:[۱]

منابعویرایش

  1. Polyhedra, Peter R. Cromwell, p.13.