آموزش تفکیک زباله برای بازیافت

توضیحاتی راجع به این کتاب: این کتاب یکی از کتاب‌های مفید ویکی‌کتاب است که سعی دارد شما را با اهمیت مشارکت شهروندی در امر تفکیک زباله آشنا کند. با توجه به بالا بودن سطح زباله‌های تولیدی در شهرها این کتاب پیرامون یکی از جنبه‌های فرهنگ بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه به بحث و گفتگو می‌پردازد.

فهرست مطالب