خوش آمدید

خوش‌آمدید!


سلام خوشامدید، به ویکی‌کتاب خوش آمدید. از مشارکت شما سپاسگزارم. امیدوارم که از اینجا خوشتان بیاید و تصمیم به ماندن بگیرید. راهنماهای ویکی‌کتاب در اینجا است اما پیوندهای زیر برای کاربرهای جدید مفیدند:

ویکی‌نسک (ویکی‌کتاب) چیست؟
ویکی‌نسک (ویکی‌کتاب) چیست؟
ویکی‌نسک (ویکی‌کتاب) چیست؟
آموزش سریع
آموزش سریع
آموزش سریع آموزش کار با زبان مدیاویکی (محیط ویکی‌کتاب)
کتاب‌های برگزیده
کتاب‌های برگزیده
کتاب‌های برگزیده فهرستی از کتاب‌های برگزیده
میز تحریر
میز تحریر
ویکی‌کتاب:میز تحریر برای گفتگو دربارهٔ مسائل فنی و سیاست‌ها.
کمک کردن در یکی از کتاب‌های موجود
کمک کردن در یکی از کتاب‌های موجود
کمک کردن در یکی از کتاب‌های موجود راه‌های تکمیل و ویرایش ایبوک‌های ویکی‌کتاب
صفحه تمرین
صفحه تمرین
صفحه تمرین برای تمرین ویرایش
آموزش پیشرفته
آموزش پیشرفته
آموزش پیشرفته
پروژه‌های دیگر بنیاد ویکی‌پدیافراویکی ویکی‌انبارویکی‌خبر ویکی‌واژه ویکی‌گفتاوردویکی‌نبشتهویکی‌داده

امیدوارم از ویکی‌نسک‌نویس بودن لذت ببرید! لطفاً برای آزمایش از ویکی‌کتاب:گودال ماسه‌بازی استفاده کنید. باز هم خوش آمد می‌گویم.شاد باشید!


شیوهٔ کاربرد

لطفاً فقط به صورت زیر عمل کنید:

{{جا:خوشامد|پیام تکمیلی}}

این روش متن پیام تکمیلی را که می‌تواند هرچه باشد (از جمله امضای شما) در انتهای متن خود الگو درج می‌کند.