زبان برنامه نویسی سی

ویکی‌کتاب تقدیم می‌کند:
زبان برنامه‌نویسی سی C

نگاهی عام و تام به زبان برنامه نویسی سی C

فهرست مطالبویرایش

پیش درآمد، آشنایی با برنامه‌نویسی ، آشنایی با زبان سیویرایش

پیش درآمدی بر برنامه نویسی
آشنایی با زبان های برنامه‌نویسی
آشنایی با زبان سی C
برنامه های لازم برای برنامه‌نویسی
آغاز

پیش پردازنده‌هاویرایش

مقدمه‌ای بر پیش پردازنده‌ها
ماکروها
پیش پردازنده‌های تعریفی و شرطی
پیش پردازنده‌های دیگر

داده‌هاویرایش

مقدمه‌ای بر داده‌ها
ثابت‌ها
متغیرها
ساختمان و اجتماع
آرایه
اشاره‌گر
نوع داده پوچ
کلاس‌های ذخیره
تبدیل و جایگزینی داده‌ها

عملگرها و علائمویرایش

آشنایی با علائم و عملگرها
عملگرهای یگانی
عملگرهای حسابی
عملگرهای منطقی و بیتی
علائم و عملگرهای دیگر و اولویت‌ها

دستورهاویرایش

آشنایی با دستورها
دستور if و else if و else
دستور break
دستور switch و case و default
حلقه for
حلقه do while و while
دستور goto
دستور continue
دستور return

تابعویرایش

آشنایی با نوشتن و کار با تابع
اعلان، تعریف و احضار تابع
پارامترها و آرگومان‌ها
مطالب تکمیلی
تابع اصلی

فایل‌های سرآیندویرایش

مقدمه‌ای بر فایل‌های سرآیند
stdio
stdlib
math
conio
assert
time
ctype
errno
string
stddef
signal
float
stdarg
limits
locale
setjmp
complex
fenv
inttypes
stdalign
stdatomic
stdbool
stdint
stdnoreturn
tgmath
thraeds
uchar
wchar
wctype
راهنمایی برای استفاده از کتابخانه‌های اختصاصی کامپایلرها

ترفندهای سیویرایش

لیست پیوندی
شبیه‌سازی شیئ‌گرایی
کار و پردازش بر روی متون سنگین و ابرمتن‌ها
داده‌های انتزاعی
آرایه‌های بیتی
داده‌های درختی
گراف‌ها
جریان داده
داده‌های نامرئی
فهرست کردن
کار با اعداد و داده‌های بزرگ

رابط کاربری در سیستم عامل‌هاویرایش

ویندوز
لینوکس
مکینتاش
شبه‌یونیکس‌ها

برنامه نویسی حرفه‌ایویرایش

تمرین‌های ساده به همراه تشریح
تمرین‌های نیمه حرفه‌ای به همراه تشریح
تمرین‌های حرفه‌ای به همراه تشریح
پروژه‌ها


راهنمای جامع