فرهنگ افغانی/جشن‌ها/نوروز: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
نوروز باستانی یکی از جشن های طبیعی اریاییانآریاییان است که از ۶۰۰۰ سال قبل تاکنون در سرزمین اریاناآریانا (افغانستان قدیم) تجلیل می گردد. نوروز در روز اول حمل سال هجری شمسی (خورشیدی) که اغازآغاز فصل بهار است جشن گرفته می شود. جشن نوروز را آریایی ها سرلوحه بازگشت به خویشتن خویش و اصل فطرت انسان دانسته و در این روز زدودن کدورت و غم و سیه روزی را از سینه ها تاکید میکنند. آریاییان روز نوروز را، روز امید نیز نامیده اند.<ref name=":0">[https://ariananews.co/articles/%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2.html/ همه رسم و رسوم فراموش شده نوروز در افغانستان]</ref>
 
جشن نوروز را اریایی ها سرلوحه بازگشت به خویشتن خویش و اصل فطرت انسان دانسته و در این روز زدودن کدورت و غم و سیه روزی را از سینه ها تاکید میکند. اریاییان روز نوروز را، روز امید نیز نامیده اند.<ref name=":0">[https://ariananews.co/articles/%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2.html/ همه رسم و رسوم فراموش شده نوروز در افغانستان]</ref>
 
== رسوم و رواج نوروزی<ref name=":0" /> ==