فرهنگ افغانی/جشن‌ها/نوروز: تفاوت بین نسخه‌ها

===بازی‌های نوروزی===
در نوروز بازی های باستانی اریاییان عبارت بودند از کشتی گیری، نیزه زنی، نشان زنی های تیر و کمان، شمشیر زنی،و بزکشی . این بازی ها در هر محل و قریه و شهر افغانستان تا هنوز هم مروج است و اکثر مردم ازین بازی ها با حرارت استقبال می نمایند.
==منابع==
 
{{پانویس}}
[[رده:فرهنگ افغانی]]