فرهنگ افغانی/جشن‌ها/نوروز: تفاوت بین نسخه‌ها

 
در افغانستان این روز اکنون با مراسم خاص برگزار شده اکثر دهقانان پیامد این روز را با شادی و بازی های محلی و سروده ها جشن می گیرند.
===جشن سَمَنَک===
سَمَنو یا سمنک، خوردنی چسبنده و شیرینی است که از جوانه گندم و آرد درست می‌کنند آثار قدیمی نشان میدهد این خاستگاه این دسر به ایران خراسان کنونی برمیگردد. و از آن به عنوان برکت زمین یاد میشود و معمولا در ماه اول بهار پخته میشود.
 
===هفت میوه===