ویکی‌کتاب:کتاب‌های خوب


سیاست‌های ویکی‌کتاب
استانداردهای ایبوک
اثبات‌پذیری
کاربران سایر پروژه‌های ویکی‌مدیا
ویکی‌کتاب چه چیزی نیست
ویکی‌مدرسه چه چیزی نیست
ویکی‌کودک چیست؟
کتاب‌های خوبیده و برگزیده
نامگذاری کتاب‌ها
همکاری با دیگران
قانون سه برگردان
نزاکت
حمله‌های شخصی ممنوع
حل اختلاف
اصول صادق برای همه قسمت‌های پروژه
حقوق نسخه برداری
سیاست حذف
سیاست محرمانگی
مقررات رای‌گیری کتاب فصل در ویکی‌کودک
مدیران

این صفحه به معرفی معیارها برای انتخاب کتاب برگزیده می‌پردازد.

کتاب‌های برگزیده ویرایش

کتاب‌های برگزیده مثل یک ویترین برای نمایش کتاب‌های با کیفیت است که می‌تواند برای خوانندگان جذاب‌تر و برای نویسندگان ویکی‌کتاب‌ها به عنوان الگو قرار بگیرد. کتاب‌هایی که در ویکی‌کتاب:گزیدن کتاب‌های برگزیده توسط جامعه انتخاب شده‌اند فهرست می‌شود و صفحات دیگری را می‌تواند شامل شود.

شاخص‌ها ویرایش

چیزی که معلوم کند یک کتاب به اندازه کافی خوب است؛ شناخته نشده است با این حال معیارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

  1. با ویکی‌کتاب چیست؟ و سیاست نامگذاری مطابقت داشته باشد.
  • نکته: کتاب‌های نامزدشده که دیگر معیارهای جامعه را برآورده نکرده‌اند؛ باید تا زمانیکه مورد رضایت جامعه قرار بگیرند؛ اصلاح شوند؛ و سپس دوباره فرایند مذکور را طی کنند (یعنی تلاش کنند تا با معیارهای ویکی‌کتاب سازگاری پیدا کنند.).

بحث‌ها ویرایش

هرکس می‌تواند هر کتابی را نامگذاری کند و در فرآیند بحث آن در ویکی‌کتاب:گزیدن کتاب‌های برگزیده و ویکی‌کتاب:گزیدن کتاب‌های خوب شرکت کند. فرد باید آماده دفاع از استدلال خود باشد. به تبع قدرت و کیفیت استدلال‌ها تصمیم گرفته می‌شود که نتیجه بحث چیست. یک فرد خنثی باید تعیین کننده نتیجه بحث باشد. دلایل یا توضیحات باید با الگوهای {{موافق}}، {{مخالف}}، {{ممتنع}} و {{نظر}} بیان شوند.

Where consensus is determine to support featuring, a {{goodbook}} template for the book will be created and added to the appropriate places for rotation on Wikibooks' [[]], and {{کتاب‌های برگزیده}} added to the feature book's main page, talk page or some other page as desired by book contributors. Where consensus is determine to support withdrawing a featured book, the {{goodbook}} template will be removed from rotation on Wikibooks' [[]], and {{former featured book}} added to the book's main page, talk page or some other page as desired by book contributors. If you need help to add or remove a book from Wikibooks' [[]] rotation, you can ویکی‌کتاب:تابلوی اعلانات مدیران for assistance.

{{featured book candidate}} or {{featured book removal}} should be added to a book's main page as appropriate to inform and encourage participation by the book's contributors. Nominations made in bad faith can be removed immediately. Criticisms from previous nominations should be addressed before nominating a book again.

{{Goodbook/BOOKNAME}} is generally used to added featured books to rotation for Wikibooks' [[]], where BOOKNAME is the full book title. Goodbook needs a book cover image and a short summary describing the book's scope and audience. {{Goodbook/BOOKNAME}} may be added to other organizational pages as well.