آموزش زبان ایتالیایی/تاریخ، روزهای هفته و ساعت

روزهای هفته:ایتالیایی تلفظ معادل فارسی

italiano تلفظ و معادل فارسی
lunedi لونِدی: دوشنبه
martedi مَرتِدی: سه شنبه
mercoledi مِرکُلِدی: چهارشنبه
giovedi جُوِدی: پنج شنبه
venerdi وِنِردی: جمعه
sabato سَبَتُ: شنبه
domenica دُمِنیکَ: یک شنبه

نام ماه های سال:

italiano تلفظ و معادل فارسی
Gennaio جِنَّایاُ: ژانویه
Febbraio فِبّرَایاُ: فوریه
Marzo مَرتسُ: مارس
Aprile اَپریلِ: آوریل
Maggio مَجُّ: می
Giugno جُنیاُ: ژوئن
Luglio لولیاُ: جولای
Agosto اَگُستُ: آگوست
Settembre سِتِّمبرِ: سپتامبر
Ottobre اُتُّبرِ: اکتبر
Novembre نُوِمبرِ: نوامبر
Dicembre دیچِمبرِ: دسامبر