آموزش زبان ایتالیایی/حروف ایتالیایی

حروف زبان ایتالیایی شامل ۲۱ حرف می‌شود که در زیر همراه آوا قرار دارد.
حروف بزرگ حروف کوچک آوا
A a آ
B b بی
C c چی
D d دی
E e اِ
F f اِفَ
G g جی
H h آکا
I i ای
L l اِلَ
M m اِمَ
N n اِنَ
O o اُ
P p پی
Q q کو
R r اِرَ
S s اِسَ
T t تی
U u او
V v وو
Z z زِتا
حروف دیگری هم وجود دارند که در زبان ایتالیایی نیستند ولی در کلمات بیگانه که به این زبان وارد شده‌اند تلفظ می‌شوند.
حروف بزرگ حروف کوچک آوا
J j یِ
K k کاپا
X x ایکس
Y y ایپسیلن
W w وو دوپیو