راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران/لوازم لازم برای سخنرانی‌ها

فهرست - قسمت‌های اصلی - تدارک نقشه - شرایط هتل یا محل اقامت - امکانات دستشویی‌ها - امکانات اینترنتی - نوع هدایای معمول در کنفرانسها - دفترچه راهنمای شرکت کنندگان - نکات راجع به غذا - افراد راهنما - مساله تبدیل پول - مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران - مساله حجاب - کارت گذر دور گردن - لوازم لازم برای سخنرانیها - تفریحات لازم در طول کنفرانس - محلهای جالب برای خارجیها در تهران - در اصفهان - تقویم برنامه‌های کنفرانس - اطلاع رسانی درباره شرایط... - وب‌سایت کنفرانس
  • اورهد
  • ویدئو پروژکتور (که با کامپیوتر مکینتاش و ...) هم سازگار باشد.
  • اشاره‌گر (pointer) لیزری
  • میکروفون برای سخنران که باید از نوعی باشد که قابل وصل به یقه‌ی لباس باشد.
  • بلندگو برای پرسش‌کننده که بهتر است بدون سیم باشد.
  • ساعت برای کنترل وقت.
  • مدیر جلسه باید حتما رعایت وقت را بکند و به‌هیچ وجه به سخنران اجازه‌ی صحبت بیش از زمان تعیین شده را ندهد. اگر سخنرانی نیامد، زمان وی را به سخنران بعدی نباید داد. هر سخنرانی باید در همان وقتی که از قبل تعیین شده انجام شود.
  • حتما یک متخصص مسایل سمعی بصری در محل سمینار حضور داشته باشد.
  • در ابتدا به سخنرانان گفته شود که اگر بجز وسایل متعارف (اورهد و ویدئو پروژکتور) به وسایل دیگری مانند دستگاه نمایش اسلاید، ویدئو و ... نیاز دارند باید از قبل اطلاع دهند.