راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران/مسئله تبدیل پول

فهرست - قسمت‌های اصلی - تدارک نقشه - شرایط هتل یا محل اقامت - امکانات دستشویی‌ها - امکانات اینترنتی - نوع هدایای معمول در کنفرانسها - دفترچه راهنمای شرکت کنندگان - نکات راجع به غذا - افراد راهنما - مساله تبدیل پول - مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران - مساله حجاب - کارت گذر دور گردن - لوازم لازم برای سخنرانیها - تفریحات لازم در طول کنفرانس - محلهای جالب برای خارجیها در تهران - در اصفهان - تقویم برنامه‌های کنفرانس - اطلاع رسانی درباره شرایط... - وب‌سایت کنفرانس

تبدیل پول را به جز در صرافی‌ها تنها در بعضی از شعبه‌های بانک‌ها (آن‌هایی که واحد ارزی دارند) می‌توان انجام داد. همان شعبه‌ها هم ممکن است تنها صبح این کار انجام دهند و بعد از یک ساعتی (مثلا ساعت یک بعدازظهر) این کار را انجام ندهند.

در خود فرودگاه یک شعبه بانک وجود دارد که تبدیل پول انجام می‌دهد.

برای نبدیل پول داشتن گذرنامه لازم است.

امروزه چک مسافرتی بسیار معمول شده و جای پول نقد را گرفته است. افراد بهتر است از بانک بخواهند که به جای پول نقد، به آن‌ها چک مسافرتی بدهد.

بانک، برای مسافران خارجی، پول ِ تومان را به همان نرخ ِ تبدیل ِ اولیه به دلار تبدیل می‌کند. به این ترتیب مسافر چندان لازم نیست نگران بالا یا پایین رفتن نرخ دلار باشد و می‌تواند هر اندازه بخواهد پول تبدیل کند. بدیهی است داشتن رسید لازم است و بهتر است این موضوع را برای اطمینان با بانک چک کرد.