راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران/مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران

فهرست - قسمت‌های اصلی - تدارک نقشه - شرایط هتل یا محل اقامت - امکانات دستشویی‌ها - امکانات اینترنتی - نوع هدایای معمول در کنفرانسها - دفترچه راهنمای شرکت کنندگان - نکات راجع به غذا - افراد راهنما - مساله تبدیل پول - مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران - مساله حجاب - کارت گذر دور گردن - لوازم لازم برای سخنرانیها - تفریحات لازم در طول کنفرانس - محلهای جالب برای خارجیها در تهران - در اصفهان - تقویم برنامه‌های کنفرانس - اطلاع رسانی درباره شرایط... - وب‌سایت کنفرانس

مسایلی که ممکن است موجب دردسر یک خارجی در ایران بشود لازم است برای شرکت کنندگان بطور حضوری یا بصورت یک ورقه توجیهی گفته شود.

بعضی از این مسایل عبارتند از:

  • در مورد عکاسی باید احتیاط به خرج دهند. در خیلی از مراکز در ایران عکاسی می‌تواند موجب دردسر شود هر چند اگر علامتی برای عکاسی ممنوع نباشد.
  • مسایلی مثل بوسیدن بین زن و مرد،‌ شلوارک برای مردها و بی‌حجابی برای زنان می‌تواند مشکلساز شود.
  • برای دیدن مکانهایی مثل مساجد بهتر است یک راهنما داشته باشند.