راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران/کارت گذر دور گردن

فهرست - قسمت‌های اصلی - تدارک نقشه - شرایط هتل یا محل اقامت - امکانات دستشویی‌ها - امکانات اینترنتی - نوع هدایای معمول در کنفرانسها - دفترچه راهنمای شرکت کنندگان - نکات راجع به غذا - افراد راهنما - مساله تبدیل پول - مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران - مساله حجاب - کارت گذر دور گردن - لوازم لازم برای سخنرانیها - تفریحات لازم در طول کنفرانس - محلهای جالب برای خارجیها در تهران - در اصفهان - تقویم برنامه‌های کنفرانس - اطلاع رسانی درباره شرایط... - وب‌سایت کنفرانس
  • کارت‌گذر نیاز به داشتن نام فرد و احتمالاً مشخصه‌ای همچون دانشگاه یا کشور شرکت کننده دارد. این کارت‌گذرها کمک می‌کنند که شرکت کننده‌ها اسم همدیگر را یاد بگیرند. همچنین کمک می‌کند شرکت کنندگان از افراد غیرشرکت کننده در محیط کنفرانس تفکیک شوند.
  • بهتر است رنگِ کارت گذر برای مسوولیت‌های مختلف فرق کند. مثلاً کارت گذر شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان رنگ‌های مختلفی داشته باشد.
  • اسم کوچک را بر روی کارت گذر با فونت بسیار بزرگ می‌نویسند تا با یک نگاه خوانده شود. شاید در ایران بهتر باشد فامیل را با فونت بسیار بزرگ بنویسند.
  • مهم است که برگزارکنندگان در نظر داشته‌باشند که همیشه چند نفری پیدا می‌شوند که کارت گذر خود را گم می‌کنند و برگزارکنندگان باید آمادگی لازم برای صدور کارت جدید را داشته‌باشند.
  • در صورتی که کارت گذر در کیف کوچکی قرار داده شود می‌توان نقشه محل برگزاری کنفرانس و برنامه کنفرانس را نیز در داخل کیف قرار داد.
  • برای اتصال کارت‌گذر به لباس نیز باید از جاکارتی دارای سنجاق قفلی یا گیره استفاده کرد.