سیستم‌عامل تحقیقاتی آروس/توسعه‌دهنده/مقدمه‌ای درباره کرنل