سیستم‌عامل تحقیقاتی آروس/کاربر/تهیه نرم‌افزارها

一块拼图 برای کاربران
مقدمه
پرسش‌های رایج
فایل‌های صوتی و میدی
تهیه نرم‌افزارها
راهنمای داس
پشتیبانی از آمیگا
一块拼图 پلتفرم‌ها
پشتیبانی از 68K
پشتیبانی از x86
پشتیبانی از x86 64
نصب x86
一块拼图 توسعه‌دهندگان
نگاه کلی و مقدمه
مقدمه‌ای درباره کرنل
پورت کردن نرم‌افزار از سایر سکوها
ابزار ویجت Zune
درایورهای AHI

اگر نمی‌دانید نرم‌افزارهای سیستم‌عامل آروس را از کجا می‌توانید بگیرید در خود آروس مسیر زیر را طی کنید تا Extras باز شود:

SYS:Extras

همچنین می‌توانید به وبگاه‌های زیر مراجعه کنید:

[archives.aros-exec.org]

بایگانی نرم‌افزارهای آروس

[aros.aminet.net]

نقطه ورود آروس به aminet

[www.dusabledanslherbe.eu/AROSPage]

بازی‌ها و سایر نرم‌افزارها که توسط Yannick ایجاد شده است.