سیستم‌عامل تحقیقاتی آروس/توسعه‌دهنده/پورت کردن نرم‌افزار از سایر سکوها

一块拼图 برای کاربران
مقدمه
پرسش‌های رایج
فایل‌های صوتی و میدی
تهیه نرم‌افزارها
راهنمای داس
پشتیبانی از آمیگا
一块拼图 پلتفرم‌ها
پشتیبانی از 68K
پشتیبانی از x86
پشتیبانی از x86 64
نصب x86
一块拼图 توسعه‌دهندگان
نگاه کلی و مقدمه
مقدمه‌ای درباره کرنل
پورت کردن نرم‌افزار از سایر سکوها
ابزار ویجت Zune
درایورهای AHI

مقدمه ویرایش

پیش از آنکه نرم‌افزارها را از یک پلتفرم دیگر به آروس پورت کنید دقت کنید که API دو پلتفرم با هم مشابه باشند و ویژگی‌های حداقلی را داشته باشند:

  • قابل پذیرش: ANSI-C/C++, SDL, GTK via gtk-mui, Cairo (old port), OpenGL via Gallium3D acceleration, ...
  • پذیرش با مشکل: PyGame, Boost, Allegro, no SDL, Gnome, KDE and/or QT4, etc.
  • غیرقابل پذیرش: Java, C#, any Windows only source, etc.