سیستم‌عامل تحقیقاتی آروس/کاربر/فایل‌های صوتی و میدی

一块拼图 برای کاربران
مقدمه
پرسش‌های رایج
فایل‌های صوتی و میدی
تهیه نرم‌افزارها
راهنمای داس
پشتیبانی از آمیگا
一块拼图 پلتفرم‌ها
پشتیبانی از 68K
پشتیبانی از x86
پشتیبانی از x86 64
نصب x86
一块拼图 توسعه‌دهندگان
نگاه کلی و مقدمه
مقدمه‌ای درباره کرنل
پورت کردن نرم‌افزار از سایر سکوها
ابزار ویجت Zune
درایورهای AHI

بهترین نرم‌افزار پخش فایل‌های صوتی Audio Hardware Independent یا AHI است. برای تنظیمات این نرم‌افزار در آروس مسیر زیر را طی کنید:

SYS:Prefs/AHI