عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/وضعیت پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در نیجریه

عنوان انگلیسی مقاله:

The State of e-Banking Implementation in Nigeria:A Post-Consolidation Review

عنوان فارسی مقاله:

وضعیت پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی در نیجریه

پیشرفت‌های پیوسته در تکنولوژی اینترنت تاثیر عظیمی بر عملکردهای تجاری بوجود آورده است. برای نمونه در بانکداری باعث شده‌اند که عملیات تغییر مکان بدهند. این توسعه جهانی باعث بهبود کیفیت دسترسی به سرویس‌ها و کاهش هزینه‌های انتقال شده است.

بانک‌های نیجریه سرمایه‌گذاری عظیمی در تکنولوژی انجام داده‌اند، پهنای باند عریضی را به شبکه‌های مخابراتی راه دور اختصاص داده‌اند و دامنه وسیعی از محصولات را تحویل داده و سرویس می‌دهند.

صنعت بانکداری نیجریه مطالعه ای را روی ۲۵ بانک از 89 بانک نیجریه انجام داد. به نوشته Chiemek بی شک توانایی ۲۵ بانک در راضی نگه داشتن مشتریانشان وابسته به توسعه ساختارهای فناوری اطلاعات‌شان بوده است.

سرمایه گذاری بانکها در ساختار فناوری اطلاعات با اعتماد مشتریان به سیستم علیرقم علاقه شان به امنیت شبکه ای قوت یافته است. بنابراین در این مقاله به به رتبه‌های شهرت سازمانی و احساس خطر و احساس اعتماد در مدیریت بانک‌ها به عنوان یک عامل برای بهبود وفاداری مشتری به بانکداری الکترونیکی بررسی می شود.

بر طبق آمارها در نیجریه ۳۰ میلیون دستگاه خودپرداز ATM وجود دارد که صد میلیون معامله روی دستگاه ها در ماه انجام می شود. همچنین بانکها برای افزایش اندازه امنیت از اوایل سال 2009 سیستم ATM های خود را گسترش داده و کارت‌ها را از حالت مغناطیسی به مسترکارت تبدیل کرده اند. این کارت‌ها امکان کلاهبرداری را کاهش داده است زیرا تمام اطلاعات مشتری روی تراشه آن ذخیره می شود.

تقبل بانکداری الکترونیکی ویرایش

گزارشات نشان می‌دهد که پذیرش بانکداری الکترونیکی بر پایه ی سودمندی شناخته شده، و کاربرد آن آسان است. همچنین نشان می دهد که پوشیدگی و امنیت از نگرانی‌های اصلی هنگام استفاده از اینترنت برای کارهای بانکی است.

امنیت در بانکداری الکترونیکی و خطرهای شناخته شده ویرایش

امنیت هم در بانک‌های تجاری و کانال‌های الکترونیکی مهم است. در ضمن برخی از خطرات در معامله مالی از کانال های الکترونیکی پیچیده تراند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که عدم اعتماد به عنوان یکی از موانع اصلی برای استفاده مشتریان از برنامه‌های مالی آنلاین است.

تحقیقاتی در سنگاپور نشان داده شهرت سازمانی در انتخاب خدمات بانکداری اینترنتی از خود بانک مهم تر است. در عین حال اندازه بانک نیز یکی دیگر از معیارهای قابل توجه بوده است.

بنابراین سودمندی شناخته شده، سهولت استفاده، خطرات شناخته شده، اعتماد و شهرت سازمانی به عنوان چهارچوب‌های این پژوهش قرار گرفته و بر این اساس فرضیه‌های زیر مطرح است:

فرضیه ۱: یک رابطه مثبت بین سودمندی شناخته شده مشتریان از سیستم بانکداری الکترونیکی و قصد ادامه آنها به استفاده از آن وجود دارد.


خطر شناخته شده در زمینه بانکداری الکترونیکی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

پتانسیل از دست دادن امکان رسیدن به پاسخ با استفاده از بانکداری الکترونیکی.


فرضیه ۲: رابطه مثبت میان خطرات شناخته شده توسط مشتری از بانکداری الکترونیکی و انتخاب آن توسط مشتری وجود دارد.


بنابراین هرچه ساختارهای فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری الکترونیکی امن تر باشند اعتماد مشتریان افزایش یافته و وفاداری بیشتری هم حاصل می‌شود. با توجه به اثر قابل توجه اعتماد در این پژوهش توصیه می‌شود توجه بیشتری به اقدامات اعتمادسازی در صنعت بانکداری شود. جلب بیشتر اعتماد از قبیل پردازش امن و انتقال اطلاعات بسیار محرمانه می‌تواند گام‌های مفیدی در افزایش حفظ مشتری الکترونیکی باشد.

این مطالعه در بخش جنوبی نیجریه انجام شده. مطالعات در بخش دیگری ممکن است حقایق دیگری را آشکار کند، چراکه فرهنگ مردم یگی از عوامل اصلی در انتخاب آنهاست. همچنین فرهنگ رابطه مستقیم با احساس امنیت و اعتماد دارد.

نتیجه اینکه امنیت بالا، خدمات آسان و شهرت سازمانی باعث افزایش وفاداری مشتریان به بانکداری الکترونیکی شده، سپس اعتبار و شهرت سازمان افزایش می‌یابد و تلاش برای ایجاد امنیت خدمات بیشتر می شود و دوباره این چرخه ادامه می‌یابد.

منبع ویرایش

http://jetems.scholarlinkresearch.org/articles/e-banking