ویکی‌کتاب:نظرخواهی برای انتقال

(تغییرمسیر از ویکی‌کتاب:نات)

 نظرخواهی‌های ویکی‌کتاب
 گزیدن ایبوک‌های خوب
 گزیدن کتاب‌های برگزیده
 بازبینی کتاب‌های برگزیده
 بازبینی کتاب‌های خوب

 نظرخواهی برای انتقال
 نظرخواهی برای حذف
درخواست برابر فارسی درخواست برابر فارسی
 درخواست دسترسی واگردانی
 درخواست‌ دسترسی گشت

Mantraویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۴۱ (UTC)

این کتاب بسیار موجز است و تنها توضیح یک نرم افزار نه آموزشه آن اما در ویکی پدیا مقاله ای درمورد آن وجود ندارد.پس ابتدا بهتر است در ویکی پدیا ایجاد و در اینجا حذف شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۲ (UTC)

به ویکی‌پدیا منتقل بشه. در اونجا میتونن یک صفحه ابهام‌زدایی ایجاد کنن چون در حال حاضر از مانترا فقط این در اونجا وجود داره. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)
  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)

احکام تقلید ویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

این مقاله نیز باید به ویکی پدیا کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۸ (UTC)

شاید برای افزودن به مقاله تقلید تو ویکی‌فا مناسب باشه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)
  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)

بیمه بیکاریویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌سورس منتقل شد.

این مقاله شایسته ماندن در اینجا نیست اما در ویکی نبشته دارای جایگاه بالایی می تواند داشته باشد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)

کاملا برای ویکی‌منبع مناسبه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)

تبخیر کنندهویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC)

این صفحه توضیح یک واژه است و حالت مقاله ای دارد و نه آموزش و باید به ویکی پدیا کوچ کند تا مکمل مقاله تبخیر کننده شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود برای مقاله «اواپراتور». --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)

تفکیک زبالهویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

این کتاب گرایش به سمت مقاله ای دارد نه آموزشی اما در ویکی پدیا همچین مقاله ای ایجاد نشده است پس بهتر است به ویکی پدیا(جایگاه اصلی خود) کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۳ (UTC)

دی جی بلک زینگویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

:به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC) هر جای این چند جمله را می گردم متن آموزشی نمی بینم اما در ویکی پدیا مقاله ای درباره ی دیجی بلک زینگ ایجاد نشده است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)

دی جی سروش اس جی ترکویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

:به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC)

هر جای این صفحه را می گردم متن آموزشی نمی بینم اما در ویکی پدیا مقاله ای درباره ی دی جی سروش اس جی ترک ایجاد نشده است.

همراه مقاله قبلی   به پروژه‌های خواهر منتقل شود. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

روستای ولمازوویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)

این صفحه حالت مقاله ای دارد و باید به ویکی سفر(حالت گردشگری خود) و ویکی پدیا(حالت مقاله ای خود) کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۹ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود همراه مقاله بعدی. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۲ (UTC)

قائم ولمازوویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)

این کتاب سرتا پا تبلیغاتی است در واقع در اینترنت جست و جو کردم و اسم یک تیم مجازی در بازی های آنلاین فوتبال است!!!!!!!!!!!!!!!!!جناب دوستدار خواهشمندم این کتاب احمقانه را حذف کنید.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۲ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود به ویکی‌پدیا. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۱ (UTC)

قصه های خوب برای بچه های خوب ویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)

اسم کتاب به موضوعش چندان اتصالی ندارد.چندجمله آخرش از ویکی پدیا کپی شده اما جملات اولش می تواند مکمل مقاله زندگی نامه مرحوم مهدی آذر یزدی باشد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۸ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود مقاله مهدی آذر یزدی تو ویکی فا. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)

کتاب درسیویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)

این مقاله بسیار بلند باید به ویکی پدیا برود تا مقاله یک جمله ای اش را کامل کند و غنی سازد متاسفانه آموزشی در این مقاله نیست.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)

  موافق یک سال پیش از شما برای انتقالش درخواست دادم. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)

کتابخوان الکترونیکویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC) این مقاله یک مکمل قوی برای مقاله ی هم نام خود در ویکی پدیا است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۲ (UTC)

گرگاکویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC) همچین مقاله ای در ویکی پدیا وجود ندارد پس بهتر است به محل اصلی خود کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)

  --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)

مثنوی کیانویرایش

همچین مقاله ای در ویکی پدیا موجود نیست پس بهتر است به جایگاه اصلی خود کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)

به نظرم یا باید حذف بشه یا به ویکی‌سورس فارسی منتقل بشه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۵ (UTC)

مهرزاد امیرخانیویرایش

جایگاه مقاله این موزیسین در ویکی پدیا است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC) ببخشید به نظر بنده نگاهی هم به این صفحه انداخته شود تا جایگاه ان مورد بررسی قرار گیرددوستی بزرگ (بحث) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۹ (UTC)

راهنمای گردشگری در ایرانویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

همه مقالاتی که تو این صفحه هستند بهتره به ویکی‌سفر منتقل بشن. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۸ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۸ (UTC)

  موافق زیرا اینجا ویکی کتابه نه ویکی سفردوستی بزرگ (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)

@دوستی بزرگ این یک صفحه نیست. در مورد کل صفحات راهنمای گردشگری در ایران نظر بدید. کدوم صفحات حذف بشه و کدوم صفحات منتقل بشه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۶ (UTC)

جناب دوستدار من هم می دونم و دیدم باید تمام صفحاتش به ویکی سفر منتقل شوند اگر می نوانند مکمل باشند اگر نه باید حذف شوند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)

@دوستی بزرگ لطفا نظرتون رو واضح بدید. حتما قبل از نظر دادن کتاب یا صفحه رو بخونید. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲ (UTC)

مرکزی/اراکویرایش

این مقاله درباره ی موزه چهارفصل اراک است که من در ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای وجود ندارد پس باید به جای خود کوچ کرده و آنجا بمانند بنابراین

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ (UTC)

گیلان/تالش/نهالستان جوکندانویرایش

بنده تو ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای در آن جا نیستد پس باید به جای خود کوچ کرده و آنجا بمانند بنابراین

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)

گیلان/تالش/ییلاق آق اولر و ییلاق سوباتانویرایش

تو ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای در آن جا نیستد پس باید به جای خود کوچ کرده و آنجا بمانند بنابراین

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۱ (UTC)

گیلان/تالش/کوه رشکاسر یا ریشکاجیویرایش

تو ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای در آن جا نیستد و بنابراین باید به جای اصلی خود کوچ کند

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC)

کرمان/کرمان/حمام گنجعلی‌خانویرایش

با کمال تعجب فراوان همچین مقاله ای در ویکی سفر وجود ندارد پس بهتر است به جای اصلی خود کوچ کند زیرا در آنجا بسیار مفید خواهد بود

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)

کردستان/دیواندره/غارکرفتوویرایش

این مقاله می تواند مکمل خوبی برای مقاله غار کرفتو باشد و همچنین از اهمیت خوبی در ویکی سفر می تواند برخوردار باشد زیرا همچین مقاله ای در آنجا وجود ندارد

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۵ (UTC)

فارس/شیراز/بازار وکیلویرایش

با کمال تعجب فراوان همچین مقاله ای در ویکی سفر وجود ندارد و بسیار مناسب آنجا می تواند باشد

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۹ (UTC)

چهارمحال و بختیاری/شهرکرد/پل زمانخانویرایش

با کمال تعجب فراوان همچین مقاله ای در ویکی سفر وجود ندارد و بسیار مناسب آنجا می تواند باشد

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)

جین ایرویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

این کتاب موبه مو سانت به سانت جمله به جمله بند به بند کپی شده به صورت کامل از ویکی پدیا است.چرا تا الان در ویکی کتابه واقعا نمی دونم.برای اثبات حرفم این لینک را [جین ایر] کلیک کنید. باید هرچه سریعتر حذف شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۰ (UTC)

@دوستی بزرگ لطفا برچسب های بالای صفحه ها رو برندارید. این کتاب برچسب انتقال خورده بود برای ویکی دیگر. لطفا درخواست های انتقال رو پاک نکنید. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)

جناب دوستدار این صفحه خود کپی از ویکی پدیا به صورت کامل است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)

در ویکی‌کتاب:نظرخواهی برای انتقال می تونید نظر بذارید. هر صفحه ای که عنوانش نظرخواهی هست برای نظرات کاربرانه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۶ (UTC)

  حذف شود

این کتاب موبه مو سانت به سانت جمله به جمله بند به بند کپی شده به صورت کامل از ویکی پدیا است.چرا تا الان در ویکی کتابه واقعا نمی دونم.برای اثبات حرفم این لینک را [جین ایر] کلیک کنید. باید هرچه سریعتر حذف شود.نه انتقال پیدا کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۴ (UTC)

فرامرز رضاپورویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
همه مطالب در ویکی‌پدیا بود بنابراین صفحه حذف شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

این صفحه بدون هیچ منبعی است و صحتش معلوم نیست در مورد انتقال آن به ویکی پدیا بگویم که در ویکی پدیا مقاله ای درباره ایشان با چهار منبع موجوده و هیچ شباهتی به این صفحه از نظر متنی نداره پس باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)

  حذف شود

این صفحه بدون هیچ منبعی است و صحتش معلوم نیست در مورد انتقال آن به ویکی پدیا بگویم که در ویکی پدیا مقاله ای درباره ایشان با چهار منبع موجوده و هیچ شباهتی به این صفحه از نظر متنی نداره پس باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)

جستجوی دلتوراویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

حذف شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)

یه کتابه یک جمله ای که (درواقع توضیح یک کتاب و فاقد جنبه آموزشی) در ویکی پدیا فارسی مقاله ای درباره ی کتاب در جست و جوی دلتورا دارای تقریبا یک صفحه و نیم توضیح درباره ی کتابه پس قابل انتقال نیست و باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)

  حذف شود

--دوستدار ایران بزرگ        ‏۲۶ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)

  حذف شود

من همون اول نظرمو گفتمیه کتابه یک جمله ای که (درواقع توضیح یک کتاب و فاقد جنبه آموزشی) در ویکی پدیا فارسی مقاله ای درباره ی کتاب در جست و جوی دلتورا دارای تقریبا یک صفحه و نیم توضیح درباره ی کتابه پس قابل انتقال نیست و باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)

مهاجرت به فیلیپینویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۷ (UTC)

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود به ویکی‌سفر. --دوستدار ایران بزرگ ‏۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۳ (UTC)
  به پروژه‌های خواهر منتقل شود به ویکی‌سفر.دوستی بزرگ (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)

راهنما برای دانشجویان جدید واترلوویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

مطلب کافی نداره و بیشتر برای ویکی‌سفر مناسبه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۵ (UTC)

راهنما برای دانشجویان جدید به استان بریتیش کلمبیای کاناداویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

مطلب کافی نداره و بیشتر برای ویکی‌سفر مناسبه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)