ویکی‌کتاب:نظرخواهی برای انتقال


 نظرخواهی‌های ویکی‌کتاب
 گزیدن ایبوک‌های خوب
 گزیدن کتاب‌های برگزیده
 بازبینی کتاب‌های برگزیده
 بازبینی کتاب‌های خوب

 نظرخواهی برای انتقال
 نظرخواهی برای حذف
درخواست برابر فارسی درخواست برابر فارسی
 درخواست دسترسی واگردانی
 درخواست‌ دسترسی گشت

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این کتاب بسیار موجز است و تنها توضیح یک نرم افزار نه آموزشه آن اما در ویکی پدیا مقاله ای درمورد آن وجود ندارد.پس ابتدا بهتر است در ویکی پدیا ایجاد و در اینجا حذف شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

به ویکی‌پدیا منتقل بشه. در اونجا میتونن یک صفحه ابهام‌زدایی ایجاد کنن چون در حال حاضر از مانترا فقط این در اونجا وجود داره. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

این مقاله نیز باید به ویکی پدیا کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شاید برای افزودن به مقاله تقلید تو ویکی‌فا مناسب باشه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌سورس منتقل شد.

این مقاله شایسته ماندن در اینجا نیست اما در ویکی نبشته دارای جایگاه بالایی می تواند داشته باشد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کاملا برای ویکی‌منبع مناسبه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این صفحه توضیح یک واژه است و حالت مقاله ای دارد و نه آموزش و باید به ویکی پدیا کوچ کند تا مکمل مقاله تبخیر کننده شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود برای مقاله «اواپراتور». --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

این کتاب گرایش به سمت مقاله ای دارد نه آموزشی اما در ویکی پدیا همچین مقاله ای ایجاد نشده است پس بهتر است به ویکی پدیا(جایگاه اصلی خود) کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

:به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC) هر جای این چند جمله را می گردم متن آموزشی نمی بینم اما در ویکی پدیا مقاله ای درباره ی دیجی بلک زینگ ایجاد نشده است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود--دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

:به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هر جای این صفحه را می گردم متن آموزشی نمی بینم اما در ویکی پدیا مقاله ای درباره ی دی جی سروش اس جی ترک ایجاد نشده است.

همراه مقاله قبلی   به پروژه‌های خواهر منتقل شود. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این صفحه حالت مقاله ای دارد و باید به ویکی سفر(حالت گردشگری خود) و ویکی پدیا(حالت مقاله ای خود) کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود همراه مقاله بعدی. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این کتاب سرتا پا تبلیغاتی است در واقع در اینترنت جست و جو کردم و اسم یک تیم مجازی در بازی های آنلاین فوتبال است!!!!!!!!!!!!!!!!!جناب دوستدار خواهشمندم این کتاب احمقانه را حذف کنید.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود به ویکی‌پدیا. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
به ویکی‌پدیا منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اسم کتاب به موضوعش چندان اتصالی ندارد.چندجمله آخرش از ویکی پدیا کپی شده اما جملات اولش می تواند مکمل مقاله زندگی نامه مرحوم مهدی آذر یزدی باشد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود مقاله مهدی آذر یزدی تو ویکی فا. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این مقاله بسیار بلند باید به ویکی پدیا برود تا مقاله یک جمله ای اش را کامل کند و غنی سازد متاسفانه آموزشی در این مقاله نیست.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  موافق یک سال پیش از شما برای انتقالش درخواست دادم. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC) این مقاله یک مکمل قوی برای مقاله ی هم نام خود در ویکی پدیا است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC) همچین مقاله ای در ویکی پدیا وجود ندارد پس بهتر است به محل اصلی خود کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

همچین مقاله ای در ویکی پدیا موجود نیست پس بهتر است به جایگاه اصلی خود کوچ کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

به نظرم یا باید حذف بشه یا به ویکی‌سورس فارسی منتقل بشه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جایگاه مقاله این موزیسین در ویکی پدیا است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC) ببخشید به نظر بنده نگاهی هم به این صفحه انداخته شود تا جایگاه ان مورد بررسی قرار گیرددوستی بزرگ (بحث) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

همه مقالاتی که تو این صفحه هستند بهتره به ویکی‌سفر منتقل بشن. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۸ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  موافق زیرا اینجا ویکی کتابه نه ویکی سفردوستی بزرگ (بحث) ‏۱۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@دوستی بزرگ این یک صفحه نیست. در مورد کل صفحات راهنمای گردشگری در ایران نظر بدید. کدوم صفحات حذف بشه و کدوم صفحات منتقل بشه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب دوستدار من هم می دونم و دیدم باید تمام صفحاتش به ویکی سفر منتقل شوند اگر می نوانند مکمل باشند اگر نه باید حذف شوند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@دوستی بزرگ لطفا نظرتون رو واضح بدید. حتما قبل از نظر دادن کتاب یا صفحه رو بخونید. --دوستدار ایران بزرگ ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مرکزی/اراک ویرایش

این مقاله درباره ی موزه چهارفصل اراک است که من در ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای وجود ندارد پس باید به جای خود کوچ کرده و آنجا بمانند بنابراین

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گیلان/تالش/نهالستان جوکندان ویرایش

بنده تو ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای در آن جا نیستد پس باید به جای خود کوچ کرده و آنجا بمانند بنابراین

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گیلان/تالش/ییلاق آق اولر و ییلاق سوباتان ویرایش

تو ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای در آن جا نیستد پس باید به جای خود کوچ کرده و آنجا بمانند بنابراین

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گیلان/تالش/کوه رشکاسر یا ریشکاجی ویرایش

تو ویکی سفر جست و جو کردم همچین مقاله ای در آن جا نیستد و بنابراین باید به جای اصلی خود کوچ کند

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کرمان/کرمان/حمام گنجعلی‌خان ویرایش

با کمال تعجب فراوان همچین مقاله ای در ویکی سفر وجود ندارد پس بهتر است به جای اصلی خود کوچ کند زیرا در آنجا بسیار مفید خواهد بود

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کردستان/دیواندره/غارکرفتو ویرایش

این مقاله می تواند مکمل خوبی برای مقاله غار کرفتو باشد و همچنین از اهمیت خوبی در ویکی سفر می تواند برخوردار باشد زیرا همچین مقاله ای در آنجا وجود ندارد

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فارس/شیراز/بازار وکیل ویرایش

با کمال تعجب فراوان همچین مقاله ای در ویکی سفر وجود ندارد و بسیار مناسب آنجا می تواند باشد

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

چهارمحال و بختیاری/شهرکرد/پل زمانخان ویرایش

با کمال تعجب فراوان همچین مقاله ای در ویکی سفر وجود ندارد و بسیار مناسب آنجا می تواند باشد

  به پروژه‌های خواهر منتقل شوددوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

این کتاب موبه مو سانت به سانت جمله به جمله بند به بند کپی شده به صورت کامل از ویکی پدیا است.چرا تا الان در ویکی کتابه واقعا نمی دونم.برای اثبات حرفم این لینک را [جین ایر] کلیک کنید. باید هرچه سریعتر حذف شود.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@دوستی بزرگ لطفا برچسب های بالای صفحه ها رو برندارید. این کتاب برچسب انتقال خورده بود برای ویکی دیگر. لطفا درخواست های انتقال رو پاک نکنید. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب دوستدار این صفحه خود کپی از ویکی پدیا به صورت کامل است.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

در ویکی‌کتاب:نظرخواهی برای انتقال می تونید نظر بذارید. هر صفحه ای که عنوانش نظرخواهی هست برای نظرات کاربرانه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  حذف شود

این کتاب موبه مو سانت به سانت جمله به جمله بند به بند کپی شده به صورت کامل از ویکی پدیا است.چرا تا الان در ویکی کتابه واقعا نمی دونم.برای اثبات حرفم این لینک را [جین ایر] کلیک کنید. باید هرچه سریعتر حذف شود.نه انتقال پیدا کند.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.
همه مطالب در ویکی‌پدیا بود بنابراین صفحه حذف شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این صفحه بدون هیچ منبعی است و صحتش معلوم نیست در مورد انتقال آن به ویکی پدیا بگویم که در ویکی پدیا مقاله ای درباره ایشان با چهار منبع موجوده و هیچ شباهتی به این صفحه از نظر متنی نداره پس باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  حذف شود

این صفحه بدون هیچ منبعی است و صحتش معلوم نیست در مورد انتقال آن به ویکی پدیا بگویم که در ویکی پدیا مقاله ای درباره ایشان با چهار منبع موجوده و هیچ شباهتی به این صفحه از نظر متنی نداره پس باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

حذف شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

یه کتابه یک جمله ای که (درواقع توضیح یک کتاب و فاقد جنبه آموزشی) در ویکی پدیا فارسی مقاله ای درباره ی کتاب در جست و جوی دلتورا دارای تقریبا یک صفحه و نیم توضیح درباره ی کتابه پس قابل انتقال نیست و باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  حذف شود

--دوستدار ایران بزرگ        ‏۲۶ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  حذف شود

من همون اول نظرمو گفتمیه کتابه یک جمله ای که (درواقع توضیح یک کتاب و فاقد جنبه آموزشی) در ویکی پدیا فارسی مقاله ای درباره ی کتاب در جست و جوی دلتورا دارای تقریبا یک صفحه و نیم توضیح درباره ی کتابه پس قابل انتقال نیست و باید حذف گردد.دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

منتقل شد. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  به پروژه‌های خواهر منتقل شود به ویکی‌سفر. --دوستدار ایران بزرگ ‏۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  به پروژه‌های خواهر منتقل شود به ویکی‌سفر.دوستی بزرگ (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

مطلب کافی نداره و بیشتر برای ویکی‌سفر مناسبه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

مطلب کافی نداره و بیشتر برای ویکی‌سفر مناسبه. --دوستدار ایران بزرگ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]