ویکی‌کودک:الفبای ترابری/شیشه جلو

ش مثل شیشه جلو

شیشه جلو