ویکی‌کودک:الفبای ترابری/چراغ راهنمایی

چ مثل چراغ راهنمایی

چراغ راهنمایی