ویکی‌کودک:الفبای ترابری/یدک‌کشی

ی مثل یدک‌کشی

یدک‌کشی