مقطع مخروطی


مقطع مخروطی از مهم ترین مباحث هندسه است و ما در مدرسه در پایه متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی با آنها سر و کار داریم. ما در اینجا درمورد آشنایی با مقاطع مخروطی این ایبوک را ساخته‌ایم تا همه از آن استفاده کنند.

مقدمهویرایش

تعریفویرایش

مواردویرایش

در فضای دو بعدیویرایش

در فضای سه بعدیویرایش

سایرویرایش

منابعویرایش