ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/مقدمه

بدن انسان دارای اعضای پیچیده و بسیار زیادی است هر کدام از این اعضا اگر دارای یک وظیفه مشترک باشند دستگاه خوانده می شوند. ما در اینجا سعی بر آن داریم که بعضی از دستگاه های بدن انسان را به زبانی ساده برای کودکان شرح دهیم.

باقاب
باقاب

بعضی از دستگاه هایی که در این کتاب شرح داده شده است ویرایش

۱-دستگاه گردش خون

۲-دستگاه گوارش

۲-دستگاه درون ریز

۴-دستگاه عصبی

۵-دستگاه ماهیچه‌ای

۶-دستگاه تنفسی

۷-دستگاه ادراری

۸-دستگاه پوششی

۹-دستگاه دفاعی بدن

۱۰-دستگاه استخوان‌بندی

۱۱-دستگاه عصبی مرکزی

۱۲-دستگاه عصبی محیطی

۱۳-دستگاه ایمنی

۱۴-دستگاه عضلانی اسکلتی