کتاب آشپزی/تقسیم‌بندی مافین‌ها و کیک‌های فنجانی بر اساس نوع ماده غذایی

نوع چربی
کره روغن مایع (بدون کره) چربمایه (شورتنینگ)
(همراه با کره)
روغن زیتون بدون هر گونه چربی اضافه

کاپ کیک

مافین استروسل سیب

مافین با آرد ذرت

مافین با خشخاش

مافین با طعم پنیر و آلو

مافین با طعم پیتزا

مافین با طعم دارچین

مافین با طعم ذرت

مافین با طعم سیب

مافین با طعم سیب و آجیل

مافین با طعم شکلات دوبله

مافین با طعم قهوه

مافین با طعم کاپوچینو

مافین با طعم کرم بلوط

مافین با طعم کره و عسل

مافین با طعم موز

مافین با طعم موز و نارگیل

مافین با طعم بلوبری

مافین بلوبری به روش نیویورکی

مافین ساده

مافین سبزیجات

مافین شکلاتی با گیلاس

مافین موزی با گردو

مافین موزی به روش نیویورکی

‬‬کیک فنجانی اسفنجی

‬‬کیک فنجانی با طعم چای

‬‬کیک فنجانی با طعم سیب و گردو

‬‬کیک فنجانی مون بلان

‬‬مافین کره بادام زمینی و شکلات چیپس‬ ‬

مافین انگلیسی

مافین با طعم خرما

مافین سبوس گندم و موز

مورنینگ گلوری مافین

کیک فنجانی با طعم موز

کیک یزدی

مافین شکلاتی با شیر سویا

مافین نارگیل و زنجبیل با شیر سویا

مافین شکلاتی با شیر سویا

مافین موزی با شیر سویا

مافین بلوبری با شیر سویا

مافین کره بادام زمینی با شیر سویا

مافین شربت افرا با شیر سویا

مافین چای سبز با شیر سویا

مافین انجیر خشک بدون تخم مرغ

مافین با طعم شکلات دوبله

مافین انگلیسی

مافین با طعم پیتزا

مافین با طعم شکلات بدون کره و روغن

لبنیات
شیر شیر سویا ماست خامه ترش پنیر خامه‌ای پنیر پیتزا شیر خشک بدون چربی
(Skimmed milk)

مافین استروسل سیب

مافین با آرد ذرت

مافین با پوست پرتقال

مافین با طعم بلوبری

مافین بلوبری نیویورکی

مافین با طعم خرما

مافین با طعم دارچین

مافین با طعم سیب و آجیل

مافین با طعم شکلات دوبله

مافین با طعم کاپوچینو

مافین با طعم کرم بلوط

مافین با طعم موز و نارگیل

مافین بلوبری به روش نیویورکی

مافین سبزیجات

مافین شکلاتی با گیلاس

مافین موزی به روش نیویورکی

‬‬کیک فنجانی اسفنجی

‬‬کیک فنجانی با طعم چای

‬‬کیک فنجانی مون بلان

مافین نارگیل و زنجبیل با شیر سویا

مافین شکلاتی با شیر سویا

مافین موزی با شیر سویا

مافین بلوبری با شیر سویا

مافین کره بادام زمینی با شیر سویا

مافین شربت افرا با شیر سویا

مافین چای سبز با شیر سویا

مافین استروسل سیب

مافین با طعم بلوبری

مافین با طعم پنیر و آلو

مافین با طعم خرما

مافین با طعم ذرت

مافین با طعم موز و نارگیل

مافین بلوبری به روش نیویورکی

مافین ساده

مافین موزی به روش نیویورکی

مافین با طعم شکلات بدون کره و روغن

کیک یزدی

مافین با آرد ذرت

مافین با خشخاش

مافین با طعم قهوه

مافین سبزیجات

مافین با طعم پنیر و آلو

مافین با طعم پیتزا

مافین با طعم بلوبری

مافین ساده


میوه‌ها
سیب موز بلوبری آلو گیلاس خرما بلوط

مافین استروسل سیب

مورنینگ گلوری مافین

مافین با طعم سیب

مافین با طعم سیب و آجیل

مورنینگ گلوری مافین

مافین با طعم شکلات بدون کره و روغن

کیک فنجانی با طعم سیب و گردو

مافین سبوس گندم و موز

مافین با طعم موز و نارگیل

مافین با طعم موز

مافین سبوس گندم و موز

مافین موزی با گردو

مافین موزی به روش نیویورکی

کیک فنجانی با طعم موز

مافین با طعم بلوبری

مافین بلوبری به روش نیویورکی

مافین با طعم پنیر و آلو

مافین شکلاتی با گیلاس

مافین با طعم خرما

مافین با طعم کرم بلوط

‬‬کیک فنجانی مون بلان


پودرها
پودر دارچین پودر کاکائو پودر بادام پودر قهوه پودر یا خلال نارگیل هل

مافین استروسل سیب

مافین با طعم خرما

مافین با طعم دارچین

مافین با طعم سیب

مافین با طعم سیب و آجیل

مافین با طعم قهوه

مافین با طعم کاپوچینو

مافین موزی با گردو

مورنینگ گلوری مافین

مافین با طعم شکلات دوبله

مافین شکلاتی با گیلاس

مافین با طعم شکلات بدون کره و روغن

مافین با طعم سیب

مافین با طعم قهوه

مافین با طعم کاپوچینو

مافین با طعم موز و نارگیل

مورنینگ گلوری مافین

کیک یزدی

آبمیوه و مواد مایع
آبلیمو آب سیب عسل گلوکز مایع (میزوآمه) شیر تغلیظ‌شده
Evaporated milk

مافین استروسل سیب

کیک فنجانی با طعم سیب و گردو

مافین با طعم سیب و آجیل

مافین با طعم بلوبری

مافین با طعم پنیر و آلو

مافین با طعم شکلات دوبله

مافین با طعم خرما

مافین با طعم کره و عسل

مافین ساده

مافین با طعم شکلات بدون کره و روغن

مافین با طعم شکلات دوبله

مافین با طعم کره و عسل

مافین با طعم کره و عسل


آجیل
پوست پرتقال انجیر خشک گردو کنجد کشمش

مافین با پوست پرتقال


مافین انجیر خشک بدون تخم مرغ

مافین استروسل سیب

مافین با طعم خرما

مافین موزی با گردو

کیک فنجانی با طعم سیب و گردو

کیک یزدی

مافین با طعم سیب و آجیل

مافین سبوس گندم و موز

مورنینگ گلوری مافین

متفرقه
شکلات چیپس شکلات قهوه‌ای لیکور پرتقال شربت افرا

مافین با طعم کاپوچینو

مافین با طعم شکلات بدون کره و روغن

مافین با طعم شکلات دوبله


مافین با پوست پرتقال

مافین نارگیل و زنجبیل با شیر سویا

مافین شکلاتی با شیر سویا

مافین موزی با شیر سویا

مافین بلوبری با شیر سویا

مافین کره بادام زمینی با شیر سویا

مافین شربت افرا با شیر سویا

مافین چای سبز با شیر سویا